ท่านจะสามารถไปยังหน้าสมัครงานได้ หลังจากการทำแบบทดสอบเสร็จสิ้น

แบบคำถามชุดที่ 1
(ส่วนงานบุคคลสนาม)
อ่านข้อความต่อไปนี้ และเลือกคำตอบที่ " เห็นด้วย / ไม่เห็นด้วย " หน้าหัวข้อคำถามทุกข้อ
1. เมื่อตัดสินใจเลือกอาชีพใดอาชีพหนึ่งแล้ว ฉันไม่สามารถเลือกอาชีพอื่นได้อีก
2. ในการตัดสินใจเลือกอาชีพ ฉันจำเป็นต้องรู้จักตนเองว่าเป็นคนอย่างไร
3. ฉันคิดว่าการเลือกอาชีพตามสายงานที่บิดามารดาแนะนำให้ เป็นสิ่งที่เหมาะสมกับฉัน
4. ทุกๆคนต้องทำงานไม่ช้าก็เร็ว แต่ฉันยังไม่คิดถึงเรื่องนี้
5. คนเราจะสามารถทำงานอะไรก็ได้ ตราบเท่าที่เขามีความพยายาม
6. ฉันยังไม่วิตกกังวลเรื่องการเลือกอาชีพ จนกว่าจะเรียนจบเสียก่อน
7. ฉันมีความเห็นว่าอาชีพเป็นสิ่งสำคัญ  เพราะอาชีพจะเป็นตัวกำหนดว่า ฉันจะหาเงินได้มากน้อยแค่ไหน
8. ความสำคัญยิ่งของงานอยู่ที่ว่า งานจะทำให้ฉันมีรายได้ไว้ซื้อหาสิ่งที่ต้องการได้
9. สิ่งที่น่าสนใจยิ่งของการประกอบอาชีพก็คือ โอกาสที่จะช่วยให้ฉันเจริญก้าวหน้า
10. ฉันคิดฝันอยู่เสมอว่าจะเป็นโน่นเป็นนี่ แต่ก็ยังไม่เคยเลือกงานใดๆ อย่างจริงจัง
11. ในการเลือกอาชีพนั้น การรู้ว่าตัวเองเก่งด้านใดด้านหนึ่งและทำสิ่งใดได้ดี ฉันคิดว่าเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งกว่าการที่รู้ว่าตัวเองชอบอะไร
12. ในการประกอบอาชีพ ฉันมีความสุขมาก ถ้าสามารถช่วยคนอื่นๆได้ในงานที่ฉันถนัด
13. งานเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายและไม่สนุก
14. คนแต่ละคนมีความเห็นในเรื่องอาชีพแตกต่างกัน ฉันจึงไม่แน่ใจว่าจะเลือกอาชีพอะไรดี
15. ฉันยังไม่รู้เลยว่าจะทำอย่างไร จึงจะได้ทำงานตามที่อยากจะทำ
16. อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน ดังนั้นจึงไม่ควรพยายามตัดสินใจเลือกอาชีพล่วงหน้า
17. ฉันจะยอมเสียเวลา แม้ว่าจะมากเท่าใดก็ตาม เพื่อที่จะสามารถทำงานที่รู้ว่าตัวเองไม่อาจจะทำได้
18. ฉันอยากเรียนต่อไปแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกวิชาอะไร หรือจะเลือกอาชีพอะไรดี
19. ถ้าประสบความสำเร็จในอาชีพหนึ่งแล้ว ฉันคิดว่าคนเราก็สามารถประสบความสำเร็จในอาชีพอื่นๆไม่ยาก
20. เมื่ออายุได้ 15 ปี ฉันควรจะตัดสินใจเลือกอาชีพได้เรียบร้อยแล้ว
21. ในการเลือกอาชีพใดอาชีพหนึ่งนั้น มีสิ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาหลายๆอย่างด้วยกัน ดังนั้นจึงเป็นการยากที่จะตัดสินใจ
22. ฉันไม่ค่อยคิดถึงอาชีพที่อยากจะทำเท่าใดนัก
23. อาชีพที่ฉันเลือก ไม่มีความสำคัญเท่ากับรายได้ที่ฉันได้รับจากอาชีพนั้น
24. ฉันจะเลือกอาชีพไม่ผิด ถ้าไม่ทำตามคำแนะนำของบิดามารดา
25. การประกอบอาชีพใดๆ เปรียบเหมือนการไปโรงเรียนนั่นเอง ไม่จำเป็นต้องคิดอะไรมากมาย
26. ฉันไม่มีความรู้ในการเตรียมตัวเพื่องานที่ฉันอยากจะทำ
27. ฉันมีความรู้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นว่า อาชีพต่างๆต้องการคนที่มีคุณสมบัติและข้อจำกัดที่แตกต่างกันอย่างไรบ้าง
28. อาชีพที่ฉันเลือกจะต้องเป็นอาชีพที่ให้ความเป็นอิสระแก่ฉันมากที่สุด ในการที่จะทำสิ่งใดก็ได้ที่ฉันอยากจะทำ
29. วิธีที่ดีที่สุดในการเลือกอาชีพก็คือการทดลองทำหลายๆอาชีพเสียก่อน แล้วจึงเลือกอาชีพที่ฉันชอบที่สุด
30. บุคคลจะมีอาชีพได้เพียงคนละหนึ่งอาชีพเท่านั้น
31. ความสนใจในอาชีพไม่สำคัญเท่ากับความสามารถในการประกอบอาชีพ
32. ฉันไม่เข้าใจว่าคนบางคนสามารถกำหนดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาต้องการในการประกอบอาชีพได้อย่างไร
33. นับตั้งแต่จำความได้ ฉันก็รู้ตัวแล้วว่าตัวเองต้องการทำอาชีพอะไร
34. ฉันต้องการประสบความสำเร็จเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างในงานที่ทำ เช่น ได้ค้นพบสิ่งที่ยังไม่มีใครค้นพบ หรือ หาเงินได้มากๆ หรือมีโอกาสช่วยคนอื่นได้
35. ฉันคิดว่าจะประกอบอาชีพใดอาชีพหนึ่งในอนาคตด้วยความบังเอิญเสียมากกว่า
36. สิ่งสำคัญในการเลือกอาชีพก็คือ การที่ฉันรู้ว่าตัวเองควรประกอบอาชีพอะไร
37. เมื่อถึงเวลาที่จะเลือกอาชีพ ฉันจะตัดสินใจเลือกอาชีพได้ด้วยตัวของฉันเอง
38. ฉันควรเลือกอาชีพที่ทำให้ตัวเองมีโอกาสช่วยเหลือคนอื่นๆ ได้
39. เวลาเรียนหนังสือ ฉันพบว่าตัวเองชอบคิดฝันว่าเมื่อเริ่มทำงานจริงๆแล้ว มันจะเป็นอย่างไร
40. ฉันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเพียงเล็กน้อย หรือไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับงานเลยว่าฉันชอบงานอะไร
41. จริงๆแล้วฉันก็ไม่สามารถประกอบอาชีพใดๆได้ทั้งหมด จากอาชีพที่ฉันรู้จัก
42. ฉันควรเลือกอาชีพเสียก่อน แล้วจึงวางแผนว่าจะเข้าสู่อาชีพนั้นได้อย่างไร
43. ฉันจะเลือกอาชีพที่ทำให้ตัวเองมีชื่อเสียง หรือเป็นใหญ่เป็นโตในวันข้างหน้า
44. ถ้ามีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ ฉันจะปรึกษาหรือขอคำแนะนำจากบิดามารดา ครูแนะแนว หรือผู้รู้อื่นๆ
45. ถ้าฉันมีความเชื่อในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ ฉันควรจะเลือกอาชีพที่เปิดโอกาสหรือสนับสนุนให้ฉันได้ทำตามความเชื่อนั้นๆ
46. ส่วนที่สำคัญที่สุดของงานคือ ความพอใจที่ได้จากการทำงานนั้นๆ
47. ฉันเปลี่ยนแปลงการเลือกอาชีพของฉันไปเรื่อยๆ
48. เมื่อถึงเวลาที่จะต้องเลือกอาชีพ ฉันก็จะต้องเลือกจนได้ไม่ช้าก็เร็ว
49. ไม่จำเป็นต้องวิตกกังวลในการเลือกอาชีพ เพราะฉันยังไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับอาชีพเลย